Các phó hiệu trưởng

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

用户评价:  / 1
24

 

 Họ và tên: Hoàng Ngọc Thao

- Chuyên ngành: Th.s Hóa Học

- Địa chỉ liên hệ:

+ ĐTCQ: 0203. 758. 656

+ Email:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

 

 

 Họ và tên: Đỗ Văn Chung

- Chuyên ngành: Th.s Mỹ Thuật

- Cao cấp chính trị

- Địa chỉ liên hệ:

+ ĐTCQ: 0203. 758. 656

 

 

 
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %