Danh sách học sinh sinh viên ra trường có việc làm chuyên ngành Pháp Luật

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 
1 Tráng Seo Chúng Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Trưởng Ban thanh tra nhân dân xã Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai
2 Giàng Thị Cúng Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Tư pháp xã Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai 
3 Vũ Văn Hiếu Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Công nhân ở NFT VINA Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh
4 Hà Công Minh Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Nhân viên Phòng Kinh doanh ở mobifone tỉnh Lào Cai
5 Sùng Seo Chẩn Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở HN
6 Sùng Seo Châu Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở HN
7 Lý Văn Thanh Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Phó Bí thư Đoàn xã Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai
8 Đặng Thị Nái Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội
9 Cư Thần Siêu Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở HN
10 Lý A Sơn Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở HN
11 Séo Thị Tải Trung cấp Pháp luật Khóa 2015-2017 Liên thông lên đại học Luật - Viện Đại học Mở HN
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %