Danh sách học sinh sinh viên ra trường có việc làm chuyên ngành Quản trị văn phòng

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 
32 Hoàng Thị Hường Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 topas ecolodge, Sapa, Lào Cai
33 Lò Thị Tâm Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 topas ecolodge, Sapa
34 Phạm Thị Khuyên Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Shop thời trang Ngân Tây
35 Trần Thị Diệu Linh Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Trung tâm Tiếng Anh Popodo Lào Cai
36 Tẩn Mẩy Luồng Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Thế giới Di động Lào Cai
37 Ngyễn Thị Ánh Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Viễn thông VNPT Văn Bàn, Lào Cai
38 Bàn Thị Sâm Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Phó bí thư Đoàn xã Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
39 Nguyễn Thị Huyền Trang Cao đẳng Quản trị Văn phòng Khóa 2014-2017 Hãng Taxi Nguyên Minh Lào Cai
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %