Danh sách học sinh sinh viên ra trường có việc làm Chuyên ngành Du lịch

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 

Danh sách học sinh sinh viên ra trường có việc làm

Chuyên ngành Du lịch

STT Họ và tên  Lớp/Chuyên ngành  Tên Đơn vị, Doanh nghiệp làm việc
1 Hầu Seo Thắng Cao đẳng Dịch vụ du lịch và Lữ hành Khóa 2014-2017 CTy TNHH DVDL Cáp treo Fansifan, Sa Pa, Lào Cai
2 Trần Doãn Hạnh Cao đẳng Dịch vụ du lịch và Lữ hành Khóa 2014-2017 Khách sạn Hương Sen, Sa pa, Lào Cai
3  Sùng A Cú Cao đẳng Dịch vụ du lịch và Lữ hành Khóa 2014-2017 Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Du lịch Sa pa Ô Châu
4 Lương Hải Huy Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Nhà hàng Nhật Linh Phố Mới, Lào Cai
5 Hoàng Thị Huế Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
6 Bùi Quang Huy Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
7 Đặng Ngọc Tuấn Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty Du lịch Bình Minh Lào Cai
8 Nguyễn Duy Hưng Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty Du lịch Bình Minh Lào Cai
9 Lương Thị Nguyệt Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
10 Phạm Thị Lan Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú
11 Phạm Thị Ngân Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
12 Phan Kim Oanh Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
13 Hồ Thị Thơm Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty Du lịch Bình Minh Lào Cai
14 Phạm Thị Mai Trang Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
15 Trần Thị Ngọc Trung cấp Nghiệp vụ Hướng dẫn Khóa 2015-2017 Công ty CP Linh Dương phường Cốc Lếu, Lào Cai
16 Trần Thị Liên Trung cấp Nhà hàng Khách sạn Khóa 2014-2017 Quán Cafe Hẻm Xéo TP Lào Cai
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %