Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Xây dựng hệ vừa làm vừa học năm

Số người đánh giá:   2
Dở Hay 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh lớp Đại học Xây dựng hệ vừa làm vừa học năm 2018

––––––––––––––––––

                        

Thực hiện chỉ tiêu đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học do UBND tỉnh Lào Cai giao năm 2018, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến ngành Xây dựng, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Lào Cai liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo Lớp Đại học Xây dựnghệ vừa làm vừa học như sau:

1. Chỉ tiêu: 60.

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

. 3. Đối tượng tuyển sinh: Người học đã có bằng tốt nghiệp THPT/Bổ túc THPT; Trung cấp/Trung cấp nghề; Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

4. Thời gian đào tạo: 2 - 3 năm với người có bằng Cao đẳng, Trung cấp trở lên; 4,5 năm với người có bằng THPT/Bổ túc THPT. Học ngoài giờ hành chính (Thứ 7, Chủ nhật); dự kiến khai giảng vào Tháng 9/2018.

5. Địa điểm đào tạo: Trường CĐCĐ Lào Cai, số 056A Phố Châu Úy, P.Nam Cường, TP.Lào Cai, T.Lào Cai (đường B3).

6. Kinh phí: Lệ phí và hồ sơ xét tuyển, học phí theo qui định của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

7. Hồ sơ, đăng ký tuyển sinh:

- Hồ sơ được phát hành và thu nhận tại Ban Tuyển sinh & Tư vấn việc làm, Trường CĐCĐ Lào Cai;

- Đăng ký dự tuyển với một trong ba hình thức:

+ Trực tuyến trên website   www.cdcdlaocaiedu.vn;

+ Qua điện thoại: 0962133300  hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân);

+ Trực tiếp tại Ban Tuyển sinh & TVVL, Trường CĐCĐ Lào Cai.

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức;

- Các xã, phường, thị trấn;

- Cá nhân có nhu cầu học;

- Lưu:VT, Ban TS-TVVL, Khoa TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Minh

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %