THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 - ĐỢT 2

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG LÀO CAI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017

Số:   73 /TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày  12  tháng  8   năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 - ĐỢT 2

Thực hiện chỉ tiêu đào tạo do UBND tỉnh giao năm 2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai  tiếp tục tuyển sinh các ngành:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành trình độ cao đẳng và trung cấp

A. Cao đẳng: 100 chỉ tiêu

B. Trung cấp: 200 chỉ tiêu

1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Quản trị văn phòng

3. Khuyến nông lâm

4. Kế toán

1. Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

6.Thanh nhạc

7. Organ

2. Hướng dẫn du lịch

8. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

3. Dịch vụ pháp lý

9. Mỹ thuật- Đồ họa

4.  Kế toán

10. Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

5. Chăn nuôi, Thú y

 

2. Đăng ký xét tuyển

- Hình thức: đăng ký trực tiếp bằng Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký trực tuyến trên website http://cdcdlaocai.edu.vn và facebook www. Facebook.com/cdcdlaocai.edu.vn.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ 15/8/2017 đến 15/9/2017.

3. Nộp hồ sơ tuyển sinh

- Hồ sơ tuyển sinh gồm (không cần chứng thực hay bản gốc):Giấy khai sinh; Phiếu đăng ký xét tuyển (in trên website: http://cdcdlaocai.edu.vn); Học bạ THCS hoặc THPT;  Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2017);  Hồ sơ ưu tiên (nếu có).

- Nộp hồ sơ(1 trong 2 cách thức): Nộp trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; Nộp qua bưu điện.

4. Địa chỉ liên hệ:

4.1. Văn phòng Tuyển sinh

- Văn phòng tuyển sinh số 1: số 56A, Phố Châu Uý (đường B3), Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai. Điện thoại 0214.3840.643.

- Văn phòng tuyển sinh số 2: số 002, Đường Lê Quý Đôn, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai. Điện thoại 0214.3822.236.

4.2. Website và facebook: Thông tin chi tiết được cập nhật thường xuyên trên website: http://cdcdlaocai.edu.vn và facebook www. Facebook.com/cdcdlaocai.edu.vn

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị;

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, ĐT-HTQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Minh

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %