Tạo hiệu ứng cho cho Powerpoint 2003

Số người đánh giá:   53
Dở Hay 

Ø  Sau khi soạn thảo xong nội dung trên các slide chúng ta chuyển sang bước tạo các hiệu ứng cho các slide.

o   Để mở khung tạo hiệu ứng chúng ta vào Slide show/Custom Animation. Xuất hiện khung Custom Animation bên phải màn hình.

o   Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng rồi kích vào Add Effect ở khung Custom Animation để chọn các hiệu ứng mong muốn.

o   Có 4 nhóm hiệu ứng:

taohieuung1

§  Entrance: Nhóm hiệu ứng đi vào chứa các kiểu hiệu ứng làm xuất hiện các đối tượng.

§  Emphasis: Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh chứa các kiểu hiệu ứng thay đổi kích thước, hình dạng, biến đổi các đối tượng.

§  Exit: Nhóm hiệu ứng thoát làm mất các đối tượng đang hiển thị.

§  Motion Paths: Nhóm hiệu ứng Chuyển động theo đường dẫn chứa các hiệu ứng làm di chuyển các đối tượng theo các kiểu đường dẫn.

Ø  Khi đã chọn hiệu ứng cho các đối tượng ta có thể có các tùy chỉnh như sau:

taohieuung2

o   Ở khung start có chứa 3 chế độ để bắt đầu hiệu ứng: Onclick (phải click chuột hoặc bấm phím next trên bàn phím thì hiệu ứng mới được thực hiện), with previous (xảy ra đồng thời với hiệu ứng trước đó), after previous (xảy ra sau hiệu ứng trước đó).

o   Khung direction: tùy chỉnh  hướng xuất hiện của các hiệu ứng.

o   Khung speed: điều chỉnh tốc độ của các hiệu ứng.

o   Ở khung danh sách các hiệu ứng chứa các hiệu ứng đã được thêm vào. Các hiệu ứng được đánh số lần lượt theo thứ tự từ trên xuống. Đây cũng là thứ tự thực hiện của các hiệu ứng trong slide.

o   Từ khung danh sách các hiệu ứng này ta có thể điều chỉnh lại thứ tự các hiệu ứng bằng cách kéo hiệu ứng cần sắp xếp đến vị  trí mong  muốn.

taohieuung3

o   Ta có thể tùy chỉnh thời gian cho các hiệu ứng bằng cách chuột phải vào hiệu ứng cần điều chỉnh chọn Timing. Bảng Timing hiện lên như hình trên có các khung: Start, Delay (điều chỉnh độ trễ cho hiệu ứng), speed (điều chỉnh tốc độ cho hiệu ứng), repeat (số lần lặp lại hiệu ứng), rewind when done playing (quay lại từ ban đầu khi thực hiện xong hiệu ứng. Khi kích vào Triggers thì bảng sẽ xuất hiện như sau:

taohieuung4

o   Animate as part of click sequence: Các hiệu ứng vẫn thực hiện theo thứ tự bình thường.

o   Start effect on click of: Ta có thể chọn các đối tượng trong khung này để điều khiển hiệu ứng (kỹ thuật cò súng).

Ø  Để tạo ra các hiệu ứng xuất hiện một hiệu quả và nhanh chóng cho nội dung văn bản trong bài trình chiếu ta vào slide show/animation schemes. Ở khung bên phải ta có thể tùy chọn các hiệu ứng xuất hiện cho tất cả các đối tượng văn bản trong slide.

o   Sau khi đã chọn xong hiệu ứng như mong muốn ta có thể kích vào Apply to all slide để áp dụng hiệu ứng đó cho tất cả các slide. Như vậy bằng phương pháp ta chỉ cần vài thao tác kích chuột mà có thể tạo được hiệu ứng xuất hiện cho toàn bộ slide một cách nhanh chóng.  

o   Nếu khi ta chọn xong hiệu ứng mong muốn mà không kích vào apply to all slide thì hiệu ứng đó chỉ có tác dụng với slide đó.

Ø  Hiệu ứng chuyển slide: Để chọn hiệu ứng chuyển giữa các slide với nhau ta vào slide show/slide transition. Xuất hiện khung slide transition bên phải màn hình ta có thể tùy chọn các hiệu ứng chuyển slide theo ý muốn.

Nông Hạnh Phúc

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %