Định dạng kiểu danh sách (Bullet and Numbering) trong Ms Word 2007

Số người đánh giá:   24
Dở Hay 

1. Các kiểu định dạng danh sách

Có hai kiểu danh sách được sử dụng để định dạng văn bản đó là:

- Kiểu danh sách có thứ tự - danh sách kiểu số (Numbering), kiểu danh sách này sử dụng các ký tự số hoặc chữ được đánh theo thứ tự (1,2,3…; I,II,III,IV,…; a,b,c,…)

- Kiểu danh sách không có thứ tự - danh sách ký hiệu (Bullets), kiểu danh sách này sử dụng các ký tự không phải số và chữ để liệt kê danh sách (sử dụng dấu +, -, chấm tròn, các ký tự đặc biệt khác).

Để định dạng kiểu danh sách ta chọn vùng văn bản cần định dạng rồi kích chọn chức năng Bullets hoặc Numbering trên vùng công cụ như hình dưới:

bl1

2. Chế độ danh sách tự động

Theo mặc định trong Ms Word đã bật chế độ danh sách tự động, ta gõ các ký hiệu sau để có được danh sách tự động theo ý muốn:

- Gõ dấu – và phím cách ở đầu dòng sau đó gõ văn bản bình thường đến khi Enter thì Ms Word sẽ tự động tạo dấu trừ (-) ở đầu dòng tiếp theo;

- Gõ dấu hai dấu -- và phím cách ở đầu dòng sau đó gõ văn bản bình thường đến khi Enter thì Ms Word sẽ tự động tạo dấu ô vuông ở đầu dòng tiếp theo;

- Gõ dấu * và phím cách ở đầu dòng sau đó gõ văn bản bình thường đến khi Enter thì Ms Word sẽ tự động tạo dấu chấm tròn ở đầu dòng tiếp theo.

3. Bật, tắt chế độ danh sách tự động

Tắt chế độ danh sách tự động: Nếu khi Enter mà Ms Word tự động tạo danh sách thì ta tắt bằng cách chọn Stop automatically creating bulleted lists như hình dưới:

bl2

 

Hoặc có thể vào Office button/Word Options/Proofing/AutoCorrect Options, xuất hiện bảng:

bl3

 

Trong thẻ AutoFormat As You Type ta bỏ tích ở ô Automatic bulleted lists và ô Automatic numbered lists.

4. Phân cấp trong chế độ danh sách

Phân cấp mức nhỏ hơn bằng cách chọn văn bản cần phân cấp bấm phím tab, ngược lại bấm phím Shift + tab.

Nông Hạnh Phúc

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %