Các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, công nhân viên đã từng công tác tại trường

Số người đánh giá:   1
Dở Hay 
 thaythang

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 22/3/1954

Chức vụ cao nhất: Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2001 đến 2014

 thanyphien

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Phiên

Ngày sinh: 10/3/1950

Chức vụ cao nhất: Phó hiệu trưởng

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2001 đến 2010

 thayhau

 

Họ và tên: Phùng Đức Hậu

Ngày sinh: 06/4/1951

Chức vụ cao nhất: Phó hiệu trưởng

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2001 đến 2011

 thayhoang

 

Họ và tên: Phạm Ngọc Hoàng

Sinh ngày: 12/01/1950

Chức vụ cao nhất: Phó bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2001 đến 2010

557121 503128643031327 669298738 n

 

Họ và tên: Lê Hướng Việt

Sinh ngày: 08/7/1961

Chức vụ cao nhất: Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên

Thời gian công tác tại trường: Từ năm 2001 đến 2010

Hiện đang giảng dạy tại Cao đẳng Y tế Thái Bình 

 

 lehien

 

Họ và tên: Lê Văn Hiền

Sinh ngày: 02/10/1979

Chức vụ cao nhất: Phó phòng Đào tạo

Thời gian công tác tại trường: Từ năm ... đến ....

Hiện đang làm Bí thư Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Lào Cai

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %