CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số người đánh giá:   1
Dở Hay 

 

24

 Họ và tên: Hoàng Ngọc Thao

- Chuyên ngành: Th.s Hóa Học

- Địa chỉ liên hệ:

+ ĐTCQ: 0203. 758. 656

+ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

img080

 Họ và tên: Đỗ Văn Chung

- Chuyên ngành: Th.s Mỹ Thuật

- Cao cấp chính trị

- Địa chỉ liên hệ:

+ ĐTCQ: 0203. 758. 656

 

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %