Giới thiệu về phòng Công tác học sinh - sinh viên

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 


1. Lù Thị Lừu

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: ThS Chăn nuôi Thú y

Chức vụ: Phó Trưởng phòng (phụ trách)

Điện thoại: 0983 209 267

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đinh Quang Hòa                                                                     

Sinh năm: 1982      

Trình độ chuyên môn: ĐH  Thể dục thể thao

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0988 542 575

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. c This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Lê Quang Thành

Sinh năm: 1965

Trình độ chuyên môn: ĐH  Quản lý Hành Chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Điện thoại: 0984 064 875

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5. Nguyễn Ngọc Ca

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hóa

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 557 479

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Trần Đình Chính

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: ĐH  Thể dục thể thao

Chức vụ chính quyền: Chuyên viên

Chức vụ đoàn thể: Bí thư đoàn trường

Điện thoại: 0973 321 985

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Nguyễn Phương Thúy

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán  

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0985 787 269

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Lê Thị Thanh Xuân  

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: TC Tiểu học   

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 01659 247 318

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


8. Nguyên Thị Triều Mơ

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Y tế

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0978 649 261

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %