GIỚI THIỆU KHOA PHÁP LÝ

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 


I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Khoa Pháp lý là đơn vị đào tạo trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, được thành lập từ năm 2007. Khoa có 2 bộ môn trực thuộc gồm: Pháp lý và Hành chính - văn thư. Cùng với sự phát triển của nhà trường, trong thời gian qua Khoa pháp lý đã góp phần không nhỏ trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Hiện nay, khoa có 13 giảng viên cơ hữu trong đó có 03 thạc sỹ, 10 cử nhân (01 giảng viên đang học cao học).

Trong những năm qua Khoa đã đào tạo được nhiều học viên trung cấp hệ chính quy và vừa làm vừa học chuyên ngành Pháp lý; hành chính – văn thư, tại các huyện trong tỉnh như: Simacai, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát, SaPa , Mường Khương… và ngoài tỉnh như huyện Mường Tè  (Lai Châu).

Ngoài ra, khoa còn tham gia đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về pháp lý và hành chính văn phòng cho các cán bộ chủ chốt của các xã và đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Khoa luôn quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa học công nghệ, phát huy năng động sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của giảng viên, học viên để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Giảng viên tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp khoa và cấp trường.

1. Chức năng

- Đào tạo trung cấp pháp lý và hành chính – văn thư hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học

- Đào tạo các lớp ngắn hạn chuyên ngành pháp lý và hành chính – văn thư

- Quản lý các lớp do khoa giảng dạy

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong nhà trường

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường và của Tỉnh.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Nâng cao kỹ năng thực hành chuyên môn cho học viên trong công tác đăng ký hộ tịch, công chứng - chứng thực, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại - tố cáo, thi hành án dân sự, hòa giải, văn thư…

-  Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường.

3. Chiến lược phát triển

Khoa phấn đấu trong năm tới sẽ trở thành đơn vị hàng đầu trong Tỉnh về đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp chuyên ngành pháp lý và hành chính – văn thư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong và  ngoài tỉnh.

Nâng cao chất lượng giảng dạy, thu hút đông đảo học viên tham gia các khóa học

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

                               

image001

1. Trưởng khoa

- Họ và tên: Nguyễn Thạc Hiền

- Chuyên môn: Cử nhân Luật

- Email: nguyenthachien This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0912 649585

image003

2. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà

- Chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Email: haphamktlc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

- Điện thoại: 0912 047009

image005

3. Trưởng BM Hành chính - văn thư

- Họ và tên: Bùi Minh Hoàng

- Chuyên môn: Hành chính công

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0912 332723

image007

3. Trưởng BM Pháp luật

- Họ và tên: Mai Thị Lan Hương

- Chuyên môn: Cử nhân Luật

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0947 291180

       

 

 

III. DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên môn

1

Nguyễn Thạc Hiền

1956

Cử nhân Luật

2

Phạm Thị Thu Hà

1981

ThS. Luật

3

Mai Thị Lan Hương

1980

Cử nhân Luật

4

Đặng Thanh Bình

1981

Cử nhân Luật

5

Lê Thị Thu Hà

1972

Cử nhân Luật

6

Lê Thị Hương Giang

1980

Cử nhân Luật

7

Vũ Văn Long

1991

Cử nhân Luật

8

Hoàng Khánh Chi

1989

Ths. Luật

9

Bùi Minh Hoàng

1983

ThS. Hành chính công

10

Đặng Văn Kỳ

1981

Cử nhân Hành chính công

11

Trần Thị Hiền

1986

Cử nhân Hành chính công

12

Trần Thu Hà

1989

Cử nhân Quản trị văn phòng

13

Nguyễn Thị Thanh Nga

1981

Cử nhân tâm lý học

14

Trần Quang Tạo

1985

Cử nhân Luật

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

image009

(Đội ngũ giảng viên khoa Pháp lý)

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %