Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018


Thực hiện Quyết định số 5568 /QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh té – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai liên kết với các trường đại học có uy tín trong cả nước tổ chức đào tạo các lớp đại học hệ Vừa làm vừa học tại Lào Cai năm 2018 như sau:

Tt

Lớp

Chỉ tiêu

Thời gian

Trường liên kết

Thời gian học

Hình thức

1

Đại học kế toán

60

4,5 năm

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ 7,

chủ nhật

Xét tuyển

2

Đại học luật

60

4,5 năm

Viện Đại học Mở Hà Nội

3

Đại học điện lực

60

4,5 năm

ĐH Công nghiệp Thái Nguyên

4

Đại học Quản trị DL - KS

60

4,5 năm

Viện Đại học Mở Hà Nội

5

Đại học Điện tử viễn thông

60

4,5 năm

Học viện Bưu chính viễn thông

6

Đại học Xây dựng

60

4,5 năm

Đại học Xây dựng

7

Đại học Nông Lâm

60

4,5 năm

ĐH Nông Lâm Bắc Giang

8

Đại học Quản lý nhà nước

60

4,5 năm

ĐH Nội Vụ

9

Đại học Âm Nhạc

60

4,5 năm

ĐH SP Nghệ thuật Trung ương

10

Đại học Quản lý Văn hóa

80

4,5 năm

ĐH Văn Hóa

11

Đại học KT  Tuyển khoáng

60

4,5 năm

ĐH Mỏ Địa chất

 

Tổng cộng

680

 

Địa điểm đăng ký học: Ban Tuyển sinh – Tư vấn việc làm trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, số 56a Châu Úy (B3) – Nam Cường – Lào Cai.

Điện thoại liên hệ: 02143840643. 0962155659. 0916535078.

Nơi nhận:

- Các tổ chức, đơn vị;

- Lưu:Ban TS-TVVL.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Văn Minh