Ngành Múa

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành Múa đào tạo diễn viên múa ở trình độ trung cấp, cung cấp diễn viên múa cho các đoàn ca múa, các nhà hát trung ương, địa phương và các nhu cầu khác của sự phát triển văn hóa- xã hội, có kỹ năng tay nghề thành thạo; có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng nghề nghiệp.

- Vị trí việc làm: sau khi tốt nghiệp người học có thể làm tại các cơ sở, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của ngành văn hóa, hoặc tham gia học ở trình độ cao hơn tại các trường đào tạo bậc cao đẳng, đại học trên toàn quốc.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Tự phát triển đam mê nghề nghiệp, luôn tìm tòi, sáng tạo với nghề mình yêu thích; tham gia tốt vào sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp và học lên cao đẳng, đại học.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %