Ngành Organ

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Chuyên ngành Organ đào tạo diễn viên( nhạc công) chuyên ngành Organ ( Key board - Đàn phím điện tử) có kiến thức, kỹ năng biểu diễn ở trình độ trung cấp.

- Vị trí việc làm: Sau khi học xong khóa học học sinh có thể làm tại các cơ sở, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của ngành, các đơn vị hoạt động âm nhạc, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có đủ khả năng tiếp tục học ở bậc đại học ngành Or gan, có trình độ văn hóa trung học phổ thông. Trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.         

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %