Ngành Thanh nhạc

Số người đánh giá:   1
Dở Hay 

- Chuyên ngành Thanh nhạc đào tạo diễn viên ca ở trình độ trung cấp.

- Vị trí việc làm: Sau khóa học học sinh có thể làm tại các cơ sở, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của ngành, cung cấp diễn viên thanh nhạc cho các đơn vị hoạt động âm nhạc, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có đủ khả năng tiếp tục  tham gia học ở trình độ cao hơn ( Cao đẳng, đại học) tại các trường đào tạo bậc cao đẳng, đại học trên toàn quốc.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %