Ngành Hội họa

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành Hội họa đào tạo các họa sĩ, cán bộ mỹ thuật phục vụ cho phong trào sáng tác, hoạt động về mỹ thuật; Người học có kiến thức cơ bản chuyên ngành hội họa và kỹ năng thực hành hội họa; có khả năng sáng tác một số thể loại hội họa và có thể phát triển, nâng cao ở các bậc cao hơn. Vận dụng những kiến thức đã học vào các ngành đồ họa, trang trí nội thất, kiến trúc…

- Vị trí việc làm: Có thể công tác, hoạt động nghệ thuật tại các cơ quan Văn hóa thông tin và các hoạt Văn hóa nghệ thuật của cộng đồng, có khả năng tham gia công tác giảng dạy bộ môn Mỹ thuật bậc Tiểu học, Mầm non nếu được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành cán bộ văn hóa hoạt động mỹ thuật tại các cơ quan Văn hóa thông tin và các hoạt động Văn hóa nghệ thuật của cộng đồng, các tổ chức về mỹ thuật, công ty quảng cáo; có cơ hội tiếp tục học liên thông cao đẳng và đại học chuyên ngành mỹ thuật.

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %