Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

 - Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpđào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Trang bị những nội dung cơ bản về dự toán, vẽ kỹ thuật, cấu tạo và thi công công trình xây dựng; kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tính dự toán, thiết kế các bản vẽ kỹ thuật và tính kết cấu cho công trình.

- Vị trí việc làm: sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cán bộ kỹ thuật có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo ngành xây dựng.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đồng thời có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học đối với các ngành liên quan đến xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %