Ngành Tin học ứng dụng

Số người đánh giá:   1
Dở Hay 

 

- Ngành Tin học đào tạo người học có kiến thức cơ bản về tin học, có thể thiết kế được website, mạng LAN, quản trị mạng LAN, thành thạo về xử lý đồ họa vi tính, cài đặt và sửa chữa máy tính.

- Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là cán bộ tin học.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào công tác và tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %