Ngành hướng dẫn du lịch

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành hướng dẫn du lịch đào tạo nhân viên nghiệp vụ nhà hàng có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trong ngành Du lịch. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành Nghiệp vụ nhà hàng, thực hành cơ bản và thực tập tốt nghiệp.

- Vị trí việc làm: sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc tại các công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, văn phòng du lịch và những cơ sở dịch vụ khác liên quan đến hoạt động du lịch gồm các vị trí chủ yếu: Nhân viên phục vụ bàn , nhân viên phục vụ bar.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và dịch vụ đồng thời có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học đối với các ngành liên quan đến du lịch.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %