Ngành Chăn nuôi Thú y

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành Chăn nuôi Thú y đào tạo người lao động hiểu biết và vận dụng được các kiến thức cơ sở, cơ bản của ngành Chăn nuôi - Thú y, thiết bị máy phục vụ ở lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y có kiến thức chuyên môn ngành chăn nuôi - thú y, có kỹ năng tay nghề thành thạo; có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng nghề nghiệp. Có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Trực tiếp tham gia chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về Chăn nuôi Thú y.

- Vị trí việc làm: sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về chăn nuôi thú y, đảm nhận được nhiệm vụ  tại trạm thú y, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường và hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn, kinh doanh thuôc và dụng cụ thú y.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Tự phát triển trang trại gia đình, trang trại con giống, kinh doanh đại lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi gia súc; Có khả năng trở thành giáo viên dạy nghề của các trung tâm dạy nghề; Có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp và học lên cao đẳng, đại học.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %