Ngành Trồng trọt

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành trồng trọt đào tạo kỹ thuật viên có kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt, có kỹ năng tay nghề thành thạo; có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng nghề nghiệp. Có khả năng tổ chức thực hiện các quy trình trong sản xuất ngành trồng trọt.

- Vị trí việc làm: sau khi tốt nghiệp người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về trồng trọt có thể làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp xã hội, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, giáo viên tại các trung tâm dạy nghề.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Tự phát triển trang trại gia đình sản xuất và kinh doanhcây giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Có khả năng trở thành giáo viên dạy nghề của các trung tâm dạy nghề. Có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp và học tiếp lên cao đẳng, đại học.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %