Ngành Văn thư hành chính

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành chính văn thư  đào tạo nhân viên hành chính văn thư, nhân viên làm công tác văn phòng có kiến thức cơ bản về tổ chức cơ quan nhà nước; tổ chức và điều hành công sở; soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư; nghiệp vụ lưu trữ tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và các doanh nghiệp

- Vị trí làm việc: sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành nhân viên hành chính văn thư hoặc công việc văn phòng tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn trong tương lại: Có cơ hội trở thành nhân viên lưu trữ, thư viện, nhân viên tổ chức nhân sự, hành chính văn thư, văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; học sinh tốt nghiệp có cơ hội tiếp tục học liên thông cao đẳng và đại học các chuyên ngành hành chính văn thư, quản trị văn phòng; văn thư lưu trữ.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %