Ngành Dịch vụ pháp lý

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành pháp luật đào tạo công chức hành chính pháp luật ở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; viên chức ở các tổ chức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản chuyên ngành luật và các kỹ năng thực hành vận dụng tri thức pháp luật giải quyết công việc.

- Vị trí làm việc: sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm được các công việc ở cơ quan Công an, Toà án, viện Kiểm sát, Thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện, công chức hành chính tư pháp và hộ tịch viên cấp xã, phường, thị trấn. Viên chức ở các tổ chức trợ giúp pháp lý, trung tâm đấu giá, tổ chức luật sư.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn trong tương lai: Sau tốt nghiệp học sinh có cơ hội trở thành cán bộ tư pháp trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức, công ty; học sinh tốt nghiệp có cơ hội tiếp tục học liên thông cao đẳng và đại học các chuyên ngành luật.

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %