Ngành Quản trị văn phòng

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

- Ngành Quản trị văn phòng trang bị cho người học các kỹ năng nghề nghiệp về hành chính văn phòng với sự phát triển tương đối toàn diện, có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản được học để đảm đương công việc của một cán bộ văn phòng của các cơ quan, tổ chức.

Sau khi kết thúc khoa học, sinh viên có kiến thức và kỹ năng để đảm nhiệm các vị trí công tác như: thư ký lãnh đạo, nhân viên lưu trữ, thư viện, nhân viên tổ chức nhân sự, hành chính văn thư, văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Vị trí việc làm: Cán bộ hành chính văn thư , thư ký lãnh đạo hoặc công việc văn phòng tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn tương lai: Có cơ hội bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp và học lên cao đẳng, đại học

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %