THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn năm 2018

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo do UBND tỉnh giao năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai tuyển sinh các lớp như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Tên nghề

Số lớp

Chỉ tiêu

Số lượng

học viên/lớp

Thời gian đào tạo

01

Nghiệp vụ Nhà hàng

03

100

33- 35 người/lớp

03 tháng

02

Nghiệp vụ Lễ tân

02

70

35 người/lớp

03 tháng

03

Nghiệp vụ Pha chế đồ uống

02

70

35 người/lớp

03 tháng

04

Nghiệp vụ Buồng

02

70

35 người/lớp

03 tháng

2. Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai

-Là phụ nữ, người khuyết tật.

- Lao động nông thôn là nam: Có hộ khẩu thường trú tại xã; đối với người có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn phải đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Chưa tham gia đào tạo các lớpdạy nghề dưới 3 tháng,sơ cấp trở lên thuộc các chương trình có hỗ trợ chính sách theo đề án 1956). Độ tuổi: nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi.

3. Thời gian khai giảng, địa điểm mở lớp: Dự kiến từ 25/7-15/8/2018; trong huyện SaPa, TP Lào Cai, các huyện trong tỉnh.

4. Quyền lợi của học viên: Người học không phải đóng học phí; được phát tài liệu học tập đầy đủ; được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học; được cung cấp kiến thức và kỹ năng về các lớp đào tạo và có khả năng tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp; được giới thiệu việc làm (khi có nhu cầu).

* Được hưởng hỗ trợ tiền ăn 30.000đ/người/ngày thực học: Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động là nữ bị mất việc làm.

5. Hồ sơ gồm: Bản sao chứng minh nhân dân; bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú; đơn đăng ký học (theo mẫu của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai).

6. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tuyển sinh số 1: số 56A, Phố Châu Uý (đường B3), Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Điện thoại 0214.3840.643; 0984064875 (Mr Thành).

Thông tin chi tiết được cập nhật thường xuyên trên website: http://cdcdlaocai.edu.vn và facebook www. Facebook.com/cdcdlaocai.edu.vn

Nơi nhận:

- Các cá nhân có nhu cầu;

- Các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TS&TVVL.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Minh

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %