Chương trình gặp mặt Ban liên lạc học sinh sinh viên

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

Kính gửi: Các đơn vị

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-CĐCĐ ngày 28/11/2017 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai về việc thành lập Ban liên lạc cựu HSSV, Nhà trường tổ chức Chương trình gặp mặt Ban liên lạc cựu HSSV như sau:

1. Tổ chức gặp mặt

1.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày từ 8h đến 11h30' ngày 27/01/2018.

- Địa điểm: phòng A13 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

 Nội dung đầy đủ kính mời quý vị đọc trong tệp đính kèm

 https://docs.google.com/document/d/1SxV61sOmZTL7nmLbCPYqvL2QXRRMRNlVqF1qeQUWB0U/edit?usp=sharing

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %