TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Đợt 1: Tháng 4 - 8/2017

Đợt 2: Tháng 10 - 11/2017

TT Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Chỉ tiêu Đối tượng Trường liên kết đào tạo Phương thức học
A Đào tạo liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học          
1 Liên thông TC lên ĐH Kế toán 3 năm 80 Có bằng Trung cấp trở lên Đại học Công nghiệp Hà Nội Thứ 7, CN
2 Liên thông CĐ lên ĐH Kế toán 2 năm 80 Có bằng Cao đẳng trở lên Đại học Công nghiệp Hà Nội Thứ 7, CN
3 Liên thông TC lên ĐH Quản lý nhà nước 3 năm 80 Có bằng Trung cấp trở lên Đại học Nội vụ Hà Nội Thứ 7, CN
4 Liên thông TC lên ĐH Lưu trữ học 3 năm 80 Có bằng Trung cấp trở lên Đại học Nội vụ Hà Nội Thứ 7, CN
5 Liên thông TC lên ĐH Luật 3 năm 80 Có bằng Trung cấp trở lên Viện Đại học Mở Thứ 7, CN
B Đào tạo Đại học từ đầu         Thứ 7, CN
1 Đại học Điện tử Viễn Thông 4- 4,5 năm 80 Có bằng THPT hoặc tương đương Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông Thứ 7, CN
2 Đại học Quản trị nhân lực 4- 4,5 năm 80 Có bằng THPT hoặc tương đương Đại học Lao động Xã hội Thứ 7, CN
3 Đại học Khai thác Mỏ 4- 4,5 năm 80 Có bằng THPT hoặc tương đương Đại học Mỏ - Địa chất Thứ 7, CN
4 Đại học Xây dựng 4- 4,5 năm 80 Có bằng THPT hoặc tương đương Đại học Xây dựng Hà Nội Thứ 7, CN
5 Đại học Kế toán 4- 4,5 năm 80 Có bằng THPT hoặc tương đương Đại học Kinh tế quốc dân Thứ 7, CN
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %