Giới thiệu khoa Nghệ thuật

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

Khoa nghệ thuật được thành lập trên cơ sở khoa Mỹ thuật sáp nhập với khoa Âm Nhạc và múa của Trường Trung cấp VH,NT và Du lịch Lào Cai.

Khoa đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cơ bản trong lĩnh vực Âm nhạc, Múa và Hội họa cho tỉnh, khu vực và nhu cầu xã hội

               CHỨC NĂNG

Đào tạo hệ trung cấp chính quy các chuyên ngành:

1. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

2. Thanh nhạc

3. Organ

4. Hội họa

5. Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian, dân tộc

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức quản lý đào tạo.

2. Nghiên cứu khoa học.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh và tài sản thuộc khoa 

4. Thực hiện các nhiêm vụ khác do Ban Giám hiệu giao

QUYỀN HẠN

Theo các điều lệ và quy chế của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CD TUAN

Trưởng Khoa

Trần Anh Tuấn

Cử nhân nghệ thuật

Chuyên ngành: Hội họa

Phụ trách chung

 

mr chinh copy

 

Phó Trưởng khoa

Hà Minh Chính

Thạc sỹ nghệ thuật

Chuyên ngành: Lý luận

Phụ trách chuyên ngành: Hội họa

 

 

Phó Trưởng khoa

Đỗ Xuân Quỳnh

Cử nhân khoa học

Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc

Phụ trách chuyên ngành: Âm nhạc

 

 

Phó Trưởng khoa

Hà Văn Trung

Cử nhân khoa học

Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc

Phụ trách chuyên ngành: Múa

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA

1. Chuyên ngành hội họa

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

1

Trần Anh Tuấn

Cử nhân

Hội họa

2

Hà Thị Minh Chính

Thạc sỹ

Lý luận Mỹ thuật

3

Phạm Công Hùng

Cử nhân

MT Công nghiệp

4

Nguyễn Văn Lê

Cử nhân

Sư phạm Mỹ thuật

5

Nguyễn Huy Hiệp

Cử nhân

Sư phạm Mỹ thuật

                2. Chuyên ngành Múa

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

1

Hà Văn Trung

Cử nhân

Huấn luyện Múa

2

Trương Thị Hảo

Cử nhân

Huấn luyện Múa

                3. Chuyên ngành Âm nhạc

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

1

Đỗ Xuân Quỳnh

Cử nhân

Sư phạm Âm nhạc

2

Tạ Thị Minh Nguyệt

Cử nhân

Thanh nhạc

3

Nguyễn Đình Chí

Cử nhân

Sáo trúc

4

Phan Thành Trung

Cử nhân

Thanh nhạc

5

Trần Tiến Dũng

Cử nhân

Sư phạm Âm nhạc

6

Kiều Đức Thăng

Cử nhân

Lý luận Âm nhạc

                 Một số tác phẩm nghệ thuật của cán bộ giáo viên trong Khoa

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %