GIỚI THIỆU KHOA NÔNG LÂM

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Khoa Nông Lâm là đơn vị đào tạo trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, được thành lập từ năm 2007. Cùng với sự phát triển của nhà trường, trong thời gian qua Khoa đã góp phần làm nên những thành tích to lớn trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực có năng lực cho xã hội.

Trong những năm qua Khoa đã đào tạo được các sinh viên hệ trung cấp và cao đẳng phục vụ cho chính các đơn vị trong tỉnh và các tỉnh lân cận thuộc các chuyên ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Nông lâm kết hợp, Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng Nông lâm kết hợp.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, Khoa còn phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận mở các lớp ngắn hạn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội như; Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và Thú y, Kỹ thuật trồng cây nông - lâm nghiệp, Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, Thú y cơ sở, Kỹ thuật trồng rau mầm, Kỹ thuật trồng nấm, Thiết kế và xây dựng mô hình nông lâm kết hợp…

Kết hợp với Ban quản lý Dự án giảm nghèo, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn tỉnh với các nội dung:

+ Phương pháp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại cộng đồng;

+ Kỹ năng quản lý nhóm cùng sở thích

            + Theo dõi đánh giá và lập kế hoạch dự án;

            + Kỹ năng lập kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới;

            + Phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

            + Kỹ năng phòng chống thiên tai, rủi do ứng phó với biến đổi khí hậu

Khoa luôn quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa học công nghệ, phát huy năng động sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của  giảng viên, sinh viên để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên thường xuyên được duy trì và có kết quả tốt. Hàng năm Khoa đều tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên.

+ Giảng viên tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp tỉnh. Đồng thời, tham gia các hội đồng phản biện, nghiệm thu các đề tài khoa học của tỉnh.

Cùng với Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của Tỉnh và huyện Bát Xát, huyện Bảo yên, Sapa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đó quy hoạch vùng sản xuất dược liệu: Đương quy, Actiso, Y dĩ...rất thành công.

1. Chức năng

- Đào tạo trung cấp và cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng.

- Đào tạo ngắn hạn

- Quản lý các lớp đại học hệ vừa làm vừa học liên kết với Đại học Nông nghiệp Hà Nội như ngành Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ rau, hoa, quả và cảnh quan…

- Tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học…

 - Giúp đỡ các xã được phân công trên địa bàn Tỉnh  hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường và của Tỉnh.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

- Tổ chức các chương trình xây dựng nông thôn mới với các xã được phân công

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Chiến lược phát triển

Khoa phấn đấu đến năm 2020 trở thành đơn vị hàng đầu trong Tỉnh về đào tạo cán bộ có trình độ đại học thuộc lĩnh vực nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho Tỉnh và khu vực phía Tây Bắc.

Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp lớn có uy tín góp phần đưa Nhà trường trở thành trường Đại học nghiên cứu.

Phát triển đội ngũ, mở mới các ngành học gắn liền với thực tiễn nhu cầu nhân lực của Tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Trưởng khoa

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

- Chuyên môn: ThS. (NCS). Khoa học cây trồng

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0915 006 538

 

2. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Lương Thị Mai Lan

- Chuyên môn: Thạc sỹ Thú y

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

- Điện thoại: 0979 110 414

 

 

 

III. DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên môn

1

Nguyễn Thị Lan Anh

1981

Th.S, NCS. Khoa học cây trồng

2

Lương Thị Mai Lan

1980

Th.S. Thú y

3

Dương Thị Thảo Chinh

1981

Th.S. Trồng trọt

4

Bùi Quang Trung

1982

Th.S. Sinh học thực nghiệm

5

Đỗ Thị Bích Nguyệt

1977

Th.S. Quản lý đất đai

6

Lương Ngọc Hoàn

1982

Th.S. Máy nông nghiệp

7

Lù Thị Lừu

1975

Th.S. Chăn nuôi

8

Nguyễn Thị Hằng

1990

Th.S. Nông lâm kết hợp

9

Nguyễn Thị Thu Huyền

1990

Kỹ sư Nông nghiệp

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA 1 1 1 1  1 1 1

1

1

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %