Kế hoạch hoạt động

KẾ HOẠCH TUẦN 45 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Số người đánh giá:   0

 

Thứ

Sáng

Chiều

2

(13/6)

- Làm việc theo lịch.

- Làm việc theo lịch.

- Đ/c Hương Thu trực khoa.

3

(14/6)

- Làm việc theo lịch.

- Làm việc theo lịch.

- Đ/c Kim Chi trực khoa.

4

(15/6)

- Làm việc theo lịch.

- Làm việc theo lịch.

- Đ/c Lan Oanh trực khoa.

5

(16/6)

- 8h00 Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2015 -2016.

- Coi thi tốt nghiệp theo lịch.

- Đ/c Hà Nga trực khoa.

6

(17/6)

- Coi thi tốt nghiệp theo lịch.

13h30 Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng XII (TP: cả khoa; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh).

Lưu ý: đ/c nào nghỉ phải viết đơn trình hiệu trưởng.

7

(18/6)

- Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng XII (TP: cả khoa; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh).

- Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng XII (TP: cả khoa; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh).

CN

(19/6)

- Nghỉ

- Nghỉ

           

- Dạy học lại, duyệt đề học lại theo lịch.

- Đ/c Kiều Thanh, Kim Chi viết bài đăng Website và gửi về cho đ/c Phương Mai duyệt theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

P. Trưởng khoa

 

 

 

Vũ Thị Kiều Thanh

 
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %