GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Số người đánh giá:   0
Dở Hay 

Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, tiền thân là Tổ bộ môn Kinh tế, được thành lập năm 2005. Khoa là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, tay nghề từ cơ bản đến chuyên sâu trong các lĩnh vực Kinh tế, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành nghề: Kế toán, Quản trị kinh doanh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Điện thoại: 0206 513 669

Văn phòng Khoa: Nhà thực hành Nông lâm – Cơ sở 1 – Phường Nam Cường – TP Lào Cai

1. Chức năng đào tạo

- Đào tạo trung cấp và cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học.

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng.

- Đào tạo ngắn hạn.

 Hệ đào tạo

Kế toán

Cao đẳng

 - Kế toán

Trung cấp

 - Kế toán doanh nghiệp

Ngắn hạn

- Thực hành kế toán

- Kế toán trên máy vi tính

- Kế toán tổng hợp

- Quản trị kinh doanh

- Nghệ thuật bán hàng

 2. Nhiệm vụ 

- Đào tạo chính quy, liên thông, vừa học vừa làm trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành Kế toán; Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn các lĩnh vực kế toán, quản trị kinh doanh, Marketing…;

- Nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, quản trị kinh doanh…;

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kế toán, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh - sinh viên thuộc khoa mình phụ trách;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh - sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Khoa

   phuongmai

1. Trưởng khoa

- Họ tên:Lê Thị Phương Mai

- Chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Số điện thoại: 0985 574 334

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   kieuthanh

2. Phó trưởng khoa

- Họ tên:Vũ Thị Kiều Thanh

- Chuyên môn:Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Số điện thoại: 0943154424

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.2. Giáo vụ Khoa

   trankimchi

1. Giáo vụ chuyên trách

- Họ tên:Trần Kim Chi

- Chuyên môn:Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số điện thoại: 0975561159
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   thunga

2. Giáo vụ bán chuyên trách

- Họ tên:Hà Thị Thu Nga

- Chuyên môn:Thạc sĩ Kế toán

- Số điện thoại: 0916481183
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.3. Bộ môn và giảng viên thuộc Khoa quản lý

           

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Stt

Bộ môn

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ/Chức danh

1

Kế toán

 Tạ Thị Oanh

 Cn. Kế toán (Cao học)

 Trưởng Bộ môn

2

 Lê Thị Lan Oanh

 Ths. Kế toán tài chính

 Giảng viên

3

 Hà Thị Thu Nga

 Ths. Kế toán

 Giảng viên

4

 Trần Thanh Hà

Cn. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán (Cao học))

 Giảng viên

5

 Vũ Thị Thùy Giang

 Cn. Kế toán

 Giảng viên

6

 Nguyễn Hồng Minh

 Ths. Kế toán

 Giảng viên

7

Tài chính

 Giang Hương Thu

 Cn. Kế toán (Cao học)

 Trưởng Bộ môn

8

 Bùi Thị Bích Thuận

 Cn. Tài chính ngân hàng (Cao học)

 Giảng viên

9

Quản trị

 Vũ Thị Kiều Thanh

 Ths. Quản lý Kinh tế

 Trưởng Bộ môn

10

 Lê Thị Phương Mai

 Ths. Quản trị kinh doanh

 Giảng viên

11

 Trần Kim Chi

 Cn. Quản trị kinh doanh (Cao học)

 Giảng viên – Giáo vụ chuyên trách

12

Kinh tế học

 Nguyễn T Lan Phương

 Ths. Kinh tế chính trị - Chuyên ngành Kinh tế học

 Trưởng Bộ môn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM GIẢNG

Stt

Bộ môn

Họ và tên

Chuyên ngành

Học phần kiêm giảng

1

Kế toán

Đinh Thị Hải Lý

Cn. Kế toán (Cao học)

Kế toán doanh nghiệp

2

Nguyễn Thị Kim Nhung

Ths – NCS Quản lý giáo dục

Thống kê doanh nghiệp

3

Bùi Thị Bích Thuận

Cn. Tài chính ngân hàng (Cao học)

Thống kê doanh nghiệp

1

Tài chính

Phạm Thị Lan Anh

Cn. Tài chính (Cao học)

Lý thuyết tiền tệ - tín dụng; Thuế Nhà nước

2

Lê Thị Phương Mai

Ths. Quản trị kinh doanh

Thuế Nhà nước, Tài chính doanh nghiệp

3

Nguyễn Thị Lan Phương

Ths. Kinh tế chính trị

Tài chính doanh nghiệp

1

Kinh tế học

Bùi Thị Bích Thuận

Cn. Tài chính ngân hàng (Cao học)

Thị trường chứng khoán

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Stt

Bộ môn

Họ và tên

Chuyên ngành

Học phần thỉnh giảng

1

Tài chính

Trần Thị Nga

Cn. Tài chính ngân hàng (Cao học)

Lý thuyết tiền tệ  - tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, Thuế Nhà nước.

Hoàng Tuấn Minh

Ths – NCS Tài chính ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán

2

Quản trị

Đặng Trung Tuyến

Ths. Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp

3

Kinh tế học

Bùi Thị Bách

Cn. Hải quan

Marketing, Hải quan, Kinh tế vi mô, Lý thuyết tiền tệ - tín dụng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KINH TẾ

kt1

Giảng viên Khoa Kinh tế dự Khai giảng năm học mới

kt2

Giảng viên Khoa Kinh tế chào mừng ngày 20 -10

kt3

Giảng viên Khoa Kinh tế tham gia Hội giảng cấp tỉnh

kt4

Chi bộ 7 - Khoa Kinh tế - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”

 kt5

Giảng viên Khoa Kinh tế tham gia hoạt động Thể dục – Thể thao

kt6

Giảng viên Khoa Kinh tế tham gia hoạt động Thể dục – Thể thao

kt7

Học sinh – sinh viên Khoa Kinh tế tham gia “Lễ hội xuân hồng”

kt8

Học sinh – sinh viên Khoa Kinh tế tham gia hoạt động ngoại khoá

kt9

Những khoảnh khắc thư giãn

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %