Giới thiệu khoa Du lịch

Số người đánh giá:   1
Dở Hay 

Khoa Du lịch trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, tiền thân là Bộ môn Du lịch Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (được thành lập từ năm 2007) và Khoa Du lịch trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai. Khoa Du lịch là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, tay nghề từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề: Hướng dẫn viên, Nhà hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành,… góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Các bộ môn trực thuộc

1. Bộ môn Lữ hành – Hướng dẫn.

2. Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng.

3. Bộ môn cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu: 13

1. Chức năng đào tạo

- Đào tạo cao đẳng và trung cấp hệ chính quy.

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng.

- Đào tạo ngắn hạn.

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Cao đẳng

- Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Trung cấp

- Hướng dẫn Du lịch

- Nghiệp vụ Nhà hàng

Ngắn hạn

- Hướng dẫn viên Du lịch

- Thuyết minh viên tại điểm

- Quản lý khách sạn

- Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn

- Nghiệp vụ Lễ tân văn phòng

- Nghiệp vụ Lễ tân ngoại giao

- Nghiệp vụ Nhà hàng (Bàn- Bar)

- Nghiệp vụ Buồng

- Phát triển Du lịch cộng đồng

 

2. Nhiệm vụ

-  Đào tạo chính quy, liên thông trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; Hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng; Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn các lĩnh vực: Hướng dẫn viên du lịch; Thuyết minh viên; Lễ tân; buồng – bàn - bar,…

- Nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực phát triển dịch vụ du lịch, phát triển du lịch cộng đồng…

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực du lịch;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và sinh viên – học sinh thuộc khoa mình phụ trách;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên – học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa;

3. Cơ cấu tổ chức

 

 ngocha

1. Trưởng khoa

- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Chuyên môn: Thạc sĩ Du lịch

- Số điện thoại: 0904 779 449

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

buianhdung

2. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Bùi Anh Dũng

- Chuyên môn: Cử nhân Du lịch học.

- Số điện thoại: 0982267516.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bichngoc

3. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Tô Nguyễn Bích Ngọc

- Chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa du lịch.

- Điện thoại: 0966868601

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyetnhung

4. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Đỗ Thị Tuyết Nhung

- Chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Du lịch

- Điện thoại: 0912430903

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DANH SÁCH KHOA DU LỊCH

TT

BỘ MÔN

HỌ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1

Lữ hành – Hướng dẫn

Tô Nguyễn Bích Ngọc

Th.sỹ Văn hóa du lịch

Trưởng bộ môn

Mông Thị Luân

Th.sỹ Du lịch quốc tế

Giảng viên

Bùi Anh Dũng

Cử nhân Du lịch học

Giảng viên

Nguyễn Thị Hằng Yến

Cử nhân - CH

Quản trị DL - KS

Giảng viên

2

Khách sạn – Nhà hàng

Đồng Thị Thu Huyền

Cử nhân- CH Việt Nam học

Trưởng bộ môn

Phan Như Phương Mai

Cử nhân Quản trị Du lịch

Giảng viên

Bùi Thị Thanh

Th.sỹ - NCS Thương mại DL

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Th.sỹ Du lịch học

Giảng viên

Phạm Thị Thắm

Cử nhân Quản trị Du lịch

Giảng viên

3

Cơ sở

Đỗ Thị Tuyết Nhung

Cử nhân Văn hóa Du lịch

Trưởng bộ môn

Nguyễn Chí Tài

Cử nhân Du lịch học

Giảng viên

Nguyễn Thị Lê Ngân

Cử nhân - CH Quản trị DL - KS

Giảng viên

Nguyễn Thị Oanh

Cử nhân Quản trị Du lịch

Giảng viên

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA DU LỊCH

dulich1

Hình 1 : Học sinh Du lịch trong tiết học ngoài trời

dulich2

Hình 2 : Giảng viên Khoa Du lịch tham gia Hội giảng

dulich3

Hình 3: Học sinh Khoa Du lịch thực hành nghiệp vụ Buồng

dulich4

Hình 4 : Hướng dẫn thực hành gấp khăn ăn

dulich5

Hình 5 : Giảng viên Khoa Du lịch tham gia lớp OTG do EU tài trợ

 

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %