Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (NĂM HỌC 2017 - 2018) (Từ ngày 07 - 13/8/2017)

Số người đánh giá:   0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (NĂM HỌC 2017 - 2018)

(Từ ngày 07 - 13/8/2017)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần

THỨ 2
07/8/

Sáng

08h00

Duyệt văn kiện Đại hội Công đoàn

CĐ Viên chức

CĐVC

Đ/c Hoàn, Xuyên

Họp LĐ trường về nội dung trọng tâm chỉ đạo NH 2017-2018

Phòng họp

Hiệu trưởng

LĐ trường

Chiều

 

Làm việc theo kế hoạch

     

THỨ 3
08/8

Sáng

08h00

Đại hội Chi bộ 5 (ĐH điểm)

Phòng A13

Chi ủy CB5

.

Các Tổ biên soạn nộp CTĐT về ĐT-HTQT (đ/c Đàm Bình)

     

Chiều

 

Làm việc theo kế hoạch

     

THỨ 4
09/8

Sáng

07h00

Lớp TC Kế toán K12.1 Bát Xát  tham quan thực tế

TP Lào Cai

Khoa KT

Theo KH 61 ngày 27/7/2017.

07h30

Dự Tổng kết năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT

TT hội nghị TP Lào Cai

Sở GD&ĐT

Hiệu trưởng, LĐ (ĐT-HTQT, Ban T.sinh-TVVL) tự túc xe

Chiều

 

Làm việc theo kế hoạch

     

THỨ 5
10/8

Sáng

07h00

Lớp TC Kế toán K12.1 Bát Xát  tham quan thực tế

TP Lào Cai

Khoa KT

Theo KH 61 ngày 27/7/2017.

08h00

Đại hội Chi bộ 1

Phòng A13

Chi ủy CB1

 

Chiều

14h00

Đại hội Chi bộ 2

Phòng A13

Chi ủy CB2

 

15h00

Các khoa nộp KQ Rèn luyện HKc và cả năm học về ĐT-HTQT (đ/c Phạm Hương)

     

THỨ 6
11/8

Sáng

08h00

Đại hội Chi bộ 3

Phòng A13

Chi ủy CB3

 

Chiều

14h00

Đại hội Chi bộ 4

Phòng A13

Chi ủy CB4

 

THỨ 7

12/8

Sáng

08h00

Đại hội Chi bộ 6

Phòng A13

Chi ủy CB6

 

Chiều

         

CHỦ NHẬT

13/8

Cả ngày

06h30

Tham gia tập huấn QL trường cao đẳng tiên tiến (VSEP)

TP Hồ Chí Minh

ĐHQG Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng, lái xe Cường

 

Lưu ý:

- HCTC chủ trì sắp xếp phòng làm việc, chuẩn bị CSVC cho năm học mới. BQL Ký túc xá phối hợp với HCTH chuẩn bị KTX  và đón HSSV nhập học chính thức Đợt 1.

- Ban T.sinh – TVVL chủ trì XD kế hoạch nhập học chính thức Đợt 1.

- Các Khoa tích cực chuẩn bị cho tổng kết năm học 2016-2017 và thực hiện năm học mới 2017-2018.

Lào Cai, ngày 04 tháng 8 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 
Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %