GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG LÀO CAI THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI CÁC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Ths. Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Khoa Nông Lâm

Dự án giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc, giai đoạn bổ sung đang được thực hiện trên địa bàn 6 tỉnh Tây Bắc, hầu hết là những vùng sâu, vùng xa và nghèo nhất của Việt Nam. Một trong những vấn đề trọng tâm của Dự án trong giai đoạn này là hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Trong đó, việc quản lý tốt chất thải chăn nuôi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để khắc phục những hạn chế trong nhận thức và tình trạng vệ sinh chăn nuôi đang phổ biến ở vùng nông thôn của tỉnh Lào Cai nói riêng và Dự án nói chung.

Để thực hiện tốt công tác này, tỉnh Lào Cai đã lập kế hoạch tập huấn cho các Nhóm cùng sở thích (CIG) thực hiện sinh kế chăn nuôi tại 6 huyện dự án của Tỉnh. Theo kế hoạch, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai tiếp tục được tín nhiệm mời giảng dạy tại các lớp tập huấn. Nội dung tập huấn đã và đang được các giảng viên tích cực truyền đạt các kiến thức, kỹ năng, thực tế tại hiện trường, để thành viên các Nhóm CIG có đủ kiến thức và kỹ năng về quản lý chất thải chăn nuôi và hướng dẫn lại cho các thành viên của nhóm để thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải chăn nuôi và vệ sinh môi trường nông hộ của nhóm, đồng thời làm điểm để nhân rộng trong cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động của các lớp tập huấnC:\Users\Mai Lan\Downloads\IMG_9161.JPG

Lớp tập huấn tại xã Làng Giàng - Văn Bàn

 

C:\Users\Mai Lan\Downloads\3f0ec8cc9363117fc51abdcae6796c55.jpg

Hoạt động thực tế của lớp tập huấn tại Mản Thẩn - Si Mai Cai

 

C:\Users\Mai Lan\Downloads\1508851721692.jpg

Tham quan, tư vấn trực tiếp tại các gia đình nông dân

 

Tin tức trong trường

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG ...

Đinh Quang Hòa - Phó Trưởng Phòng Công tác HSSV Thực hiên Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/8/2017 ...

ÁP DỤNG MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI ...

Ths Hà Thị Thu Nga- GV khoa Kinh tế Bảo hiểm xã hội đang là mối quan tâm hàng đầu vì nó thể hiện ...

CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI TRONG ...

ThS Nguyễn Thị Lan Phương – GV Khoa Kinh tế Toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, thúc đẩy sự ...

“CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA” TIẾT GIẢNG MỞ MÀN ...

Ths Trần Thanh Hà - GV Khoa Kinh tế Sáng ngày 7/11/2017, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ...

Thư viện điện tử

thuvienso

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %