CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2017

ThS.  Lê Thị Hồng Xuyên - Phó Trưởng Phòng TTr -KĐCLGD -NCKH

Thực hiện Thông tư số 42/2011/TTBLĐTBXH ngày 29/12/2011 về việc Quy định quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục dạy nghề về việc Hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017; Trường CĐCĐ Lào Cai đã triển khai Kế hoạch tự kiểm định chất lượng trường CĐCĐ Lào Cai năm 2017 tới các phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Để công tác tự kiểm định chất lượng Nhà trường đạt hiệu quả, mỗi đơn vị cần triển khai thực hiện các bước công việc sau:

Bước 1. Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các nội dung văn bản về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành; Kế hoạch số 83/KH-CĐCĐ ngày 12/10/2017 của Trường CĐCĐ Lào Cai về việc Thực hiện tự kiểm định chất lượng Trường CĐCĐ Lào Cai, trong đó lưu ý Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện tự kiểm định tại Phụ lục.

Bước 2. Xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ các thành viên trong đơn vị trên cơ sở kế hoạch của Nhà trường ban hành.

Bước 3. Trưởng các đơn vị (thành viên Hội đồng KĐCL) triển khai cụ thể nội dung công việc theo mảng việc được phụ trách của từng người: Thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động; đề xuất các minh chứng thay thế (nếu có). Sắp xếp các thông tin, minh chứng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số (sắp xếp vào bảng minh chứng theo mẫu đã ban hành).

Bước 4. Sau khi hoàn thành bảng minh chứng theo tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số được phân công, cá nhân tiến hành viết báo cáo dựa trên các thông tin, minh chứng đã thu thập (báo cáo theo mẫu đã ban hành, nội dung báo cáo ngắn gọn, xúc tích).

Bước 5. Cá nhân nộp bảng minh chứng và báo cáo đánh giá cho thư ký đơn vị tổng hợp.

Bước 6. Đơn vị tổng hợp, hoàn thiện bảng minh chứng, báo cáo, đánh giá cho điểm theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn và thông qua các thành viên trong đơn vị.

Bước 7. Đơn vị sao lưu minh chứng (bản cứng) và gửi bảng mã minh chứng, bản tổng hợp báo cáo đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn (bản mềm, bản cứng) về Phòng Thanh tra - KĐCLGD - NCKH.

Trên đây là các bước thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng tại đơn vị để các đơn vị tham khảo. Công tác thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường năm 2017, vì vậy mỗi đơn vị, cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nội dung công việc theo kế hoạch đề ra./.

 

Tin tức trong trường

VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO

(Cô giáo Bùi Thị Nhật Hương- Giảng viên khoa cơ bản) Người viết: Thang Thị Thanh Hiệp Giảng ...

BÀN VỀ CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH, TIÊU ...

ThS. Bùi Minh Hoàng Trong giai đoạn hiện nay việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI ...

Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Nông Lâm Thực hiện Quyết định 791/ QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của ...

Giảng viên tiếng Anh trường CĐCĐ Lào ...

 GV: Hoàng Thu Hương     Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản   Thực ...

Thư viện điện tử

thuvienso

Top

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %